Designer MEP

Tiedonhallinnan työkalupakki

Granlund Designer -ohjelmistossa on useita toimintoja, joiden avulla laitetiedonhallinta on nopeaa ja turvallista.

Www-selaimella toimiva Granlund Designer hallitsee kiinteistöjen laitetietoa reaaliaikaisesti. Käytössäsi on pilvipohjainen tietosisältö kiinteistön koko laitetietokannasta.

Räätälöitävän laitekirjaston avulla yhtenäistät kiinteistön laitekoodausta, jolloin vanhojenkin projektien tiedot ovat käytettävissä jatkosuunnittelun aikana. 

Tietokantaan syötettyjen laitteiden tulostus onnistuu valmiiden sekä itse räätälöitävien tulostepohjien avulla. Laitteiden visuaaliseen hallintaan on tarjolla LVI-kaaviolinkki MagiCAD System Designeriin. Voit editoida laitetietoja joko kaaviosovelluksen tai Designerin kautta. Tietoja ei tallenneta kahteen eri paikkaan, vaan sovellukset tallettavat ja hakevat ne kiinteistön laitetietokannasta.

Laitehyväksyntä mahdollistaa suunnittelijan luomien vaatimusten päivittymisen urakoitsijan todellisilla laitetiedoilla muodostaen näin As-Built -tason laitetietokannan. Tällä tietosisällöllä voidaan aloittaa kiinteistön ylläpidon tietomallipohjainen laitetiedonhallinta.

Yhteyshenkilö


Tuotepäällikkö ja tukipalvelut
Joni Oksman
040 826 1249
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Tuotekehityspäällikkö
Timo Gröhn
050 315 2421
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Tietomalliasiantuntija
Juha Tuomainen
050 323 2935
etunimi.sukunimi@granlund.fi